Mảng nội dung triển khai

phân chia theo dự án

Ẩm thực

Du lịch

Thời trang

Công nghệ

Giáo dục

Tổng hợp

Bắt đầu với chúng tôi

hãy tìm hiểu thật kỹ về kỹ năng công việc tại hocvien.content.vn

1.

Gửi CV của bạn

tuyendungctv.content.vn@gmail.com

2.

Phỏng vấn

chúng tôi sẽ hẹn lịch phỏng vấn

3.

2 buổi đào tạo

và bắt đầu công việc

Bắt đầu học ngay hôm nay

với giáo trình hệ thống

AY23721-1024x682-1